menu

Dzień dobry!

Nazywam się Paulina Krzeszewska. Z wykształcenia jestem neurologopedą, audiofonologiem. Jestem również terapeutą ręki i terapeutą przetrwałych odruchów pierwotnych w ujęciu medycznym. Prowadzę diagnozę, terapię i elektrostymulację logopedyczną dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju mowy, jak również dyslalią (wadami wymowy). Terapię dostosowuję do potrzeb i możliwości małych pacjentów, stosując techniki stymulujące wielozmysłowo, Metodę Krakowską, Mostessori oraz Strategiczną Metodę Usprawniania Realizacji Fonemów.

Oferta

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

60 min - 150 zł
Spotkanie w obecności opiekunów, uwzględniające: wywiad z opiekunem, ocenę budowy anatomicznej i sprawności narządów mowy, możliwości artykulacyjnych, ocenę funkcji prymarnych (m.in. gryzienia, żucia, sposobu oddychania, połykania), praksji oralnej, prozodii mowy (rytm, melodia, akcent), fonacji (sposobu tworzenia głosu), lateralizacji, sposobu konstruowania zdań i dłuższych form wypowiedzi, funkcji wzrokowych, słuchowych, lewopółkulowych, pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego, kategoryzacji, linearnego porządkowania elementów, powtarzania, rozumienia mowy, nazywania.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

50 min - 80 zł
CO TO? Terapia logopedyczna dyslalii (wad wymowy), opóźnienia rozwoju mowy, afazji motorycznej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń mowy w zespole Aspergera, niedosłuchu, niepełnosprawności intelektualnej.
DLA KOGO? Program postępowania logopedycznego ustalany jest indywidualnie, po przeprowadzeniu diagnozy słabych i mocnych stron badanego, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.
W JAKIM CELU? Regularne spotkania mają na celu usprawnianie kompetencji językowych i możliwości realizacyjnych w zakresie mowy. W zależności od obserwowanych trudności, stosuje się wybrane techniki pracy: ćwiczenia funkcji prymarnych (m.in. gryzienia, żucia, sposobu oddychania, połykania, stymulacji orofacjalnych), fonacyjne (głosowe), artykulacyjne, praksji oralnej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, usprawnianie słuchu fonemowego (odpowiedzialnego za rozróżnianie głosek).

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA (METODA KRAKOWSKA)

50 min - 80 zł
CO TO? Systemowa terapia uwzględniająca następujące techniki: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, programowanie języka, stymulacja: ręki dominującej, zabawy, pamięci, funkcji słuchowych, wzrokowych, motorycznych, lewopółkulowych, wielozmysłowe poznanie, gesty wizualizacyjne, ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego i przez analogię, kategoryzacja, dziennik wydarzeń, logoterapia.
DLA KOGO? Dedykowana jest przede wszystkim osobom z trudnościami w nabywaniu systemu językowego, rozwojem umięjętnościami komunikacyjnymi, zaburzeniami neurorozwojowymi, wadami genetycznymi, opóźnieniem rozwoju mowy, afazją dziecięcą, dysleksją rozwojową.
W JAKIM CELU? Terapia neurobiologiczna całościowo stymuluje funkcjonowanie systemu językowego w umyśle oraz sprawności komunikacyjne.

ELEKTROSTYMULACJA LOGOPEDYCZNA

30 min - 40 zł
CO TO? Nowatorska terapia, będąca uzupełnieniem postępowania logopedycznego. Polega na stymulacji mięśni oraz nerwów prądem zmiennym, przy pomocy specjalistycznego elektrostymulatora z elektrodami. Najczęściej wykonywana jest elektrostymulacja języka i podniebienia, ale dodatkowo stymulowane są mięśnie mimiczne twarzy, uczestniczące w procesach artykulacyjnych oraz fizjologicznych.
DLA KOGO? Dedykowana jest osobom z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym w obrębie jamy ustnej, nadwrażliwością dotykową w sferze ustno-twarzowej oraz innymi zaburzeniami sensorycznymi, pojawiającym się ślinieniem, problemami z połykaniem (dysfagią).
W JAKIM CELU? W efekcie zabiegów udrażniane są naczynia limfatyczne, wzrasta aktywność biologiczna komórek, leczone są zaburzenia czucia. Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie.

SYLABOWA NAUKA CZYTANIA

50 min - 80 zł
CO TO? Indywidualna nauka czytania sylabami przez znaczenie, zgodna z tokiem rozwoju mowy dzieci od pierwszych lat życia: samogłosek, wykrzyknień, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a następnie sylab, wyrazów i zdań.
DLA KOGO? Możliwość rozpoczęcia nauki już od 2. roku życia dziecka.
W JAKIM CELU? W czasie zajęć usprawniane są funkcje słuchowe, wzorokowe i motoryczne, biorące udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

TERAPIA PRZETRWAŁYCH ODRUCHÓW PIERWOTNYCH

30 min - 40 zł
CO TO? Terapia przetrwałych odruchów pierwotnych polega na realizacji programu ćwiczeń fizycznych, hamujących utrzymujące się reakcje odruchowe (ATOS, STOS, TOB, chwytny dłoni, Moro).
DLA KOGO? Występują one najczęściej u dzieci z objawami: dysleksji, dysgrafii, zaburzeń koncentracji uwagi oraz równowagi, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, obniżonej sprawności percepcji wzrokowej i słuchowej, opóźnionego rozwoju mowy.
W JAKIM CELU? Terapia ma na celu wygaszenie odruchów przetrwałych i niwelowanie trudności wynikających z ich utrzymywania się.

TERAPIA RĘKI

50 min - 80 zł
CO TO? Holistyczne usprawnianie ręki, obejmujące: aktywizowanie obręczy barkowej i kończyny górnej, wspieranie rozwoju funkcjonalności kończyny górnej (umiejętności praktycznych: chwytania drobnych przedmiotów oraz manipulowania nimi, przewlekania sznurka przez dziurki, rzucania do celu, odkręcania słoików, butelek, zapinania guzików, wiązania sznurowadeł), rozwój grafomotoryki (sprawności ręki w zakresie pisania, rysowania).
DLA KOGO? Zajęcia są dedykowane dzieciom z różnego rodzaju trudnościami w zakresie sprawności ręki - zarówno funkcjonalnymi (obniżona sprawność ręki w codziennych zajęciach), manipulacyjnym, jak i typowo grafomotorycznym (probkemy z kształtowaniem prawidłowego chwytu pisarskiego, postawą w czasie pisania)
W JAKIM CELU? Kształtowanie sprawności ręki, prawidłowej postawyy siedzącej podczas wykonywania zadań manipulacyjnych oraz grafomotorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA W LECZENIU ORTODONTYCZNYM

30 min - 40 zł
CO TO? Ocena warunków czynnościowych i symetrii pracy: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego, mięśni żwaczy oraz innych części traktu ustno-twarzowego. Sprawdzenie m.in. sposobu oddychania, połykania, gryzienia, żucia, pozycji języka w spoczynku oraz w trakcie wymienionych czynności. Wskazanie ćwiczeń kształtujących prawidłowe wzorce funkcjonowania narządów związanych z warunkami zgryzowymi.
DLA KOGO? Konsultacja jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które planują leczenie ortodontyczne lub są w jego trakcie.
W JAKIM CELU? Ocena i korekta nieprawidłowych czynności traktu ustno-twarzowego czyni leczenie ortodontyczne skuteczniejszym i bardziej efektywnym.

Gabinet

Specjalistyczna Praktyka Terapeutyczna LOGOSowa
ul. Daleka 1, Zabrze
(budynek Przychodni REVITAMED - I piętro)
tel. + 48 517 060 538